حراجی های برتر
0912-15-22-044
5
بالاترین پیشنهاد قیمت: 42,522,044 ريال
شرکت در حراج
0912-280-20-30
5
بالاترین پیشنهاد قیمت: 95,638,888 ريال
شرکت در حراج
0913-100-2200
5
بالاترین پیشنهاد قیمت: 73,000,000 ريال
شرکت در حراج
0912-18-12-463
5
بالاترین پیشنهاد قیمت: 35,000,000 ريال
شرکت در حراج
0917-111-98-99
5
بالاترین پیشنهاد قیمت: 142,500,000 ريال
شرکت در حراج
0912-534-17-08
4
بالاترین پیشنهاد قیمت: 13,000,000 ريال
شرکت در حراج
0912-534-17-09
4
بالاترین پیشنهاد قیمت: 13,125,000 ريال
شرکت در حراج
0912-442-97-67
4
بالاترین پیشنهاد قیمت: 16,200,000 ريال
شرکت در حراج
0912-17-40-291
4
بالاترین پیشنهاد قیمت: 31,500,000 ريال
شرکت در حراج
0911-17-20-426
4
بالاترین پیشنهاد قیمت: 8,750,000 ريال
شرکت در حراج
دریافت تخفیف ایرلاین ها
درگاه سیم خواست
شماره درخواستی شما می بایست حداقل از 4 عدد منحصر به فرد تشکیل شده باشد
قیمت پیشنهادی
ریال
شماره های درخواستی ثبت شده تا این لحظه
0
0
0
1
5
0
حراجی های جاری
حراج باندل
حراج سیم خواست
حراج عادی
حراج عادی دوره 92079
سیم کارتهای دائمي
0912-153-99-55
65,000,000 ريال
محمد حسن م (38303)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-131-0246
48,000,000 ريال
عليرضا ر (96391)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-117-42-73
61,500,000 ريال
عبداله و (20021)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-15-22-044
42,522,044 ريال
عبداله و (20021)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-18-12-463
35,000,000 ريال
عبداله و (20021)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-17-40-291
31,500,000 ريال
عبداله و (20021)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-280-20-30
95,638,888 ريال
عبداله و (20021)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-291-59-79
27,300,000 ريال
عبداله و (20021)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-29-26-837
25,300,000 ريال
عبداله و (20021)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-255-97-18
18,150,000 ريال
عبداله و (20021)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-329-41-46
24,400,000 ريال
محمد حسن م (38303)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-329-41-47
25,000,000 ريال
محمد حسن م (38303)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-492-61-34
13,850,000 ريال
محمدعلي ر (70900)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-492-61-35
14,700,000 ريال
محمد حسن م (38303)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-469-33-82
11,700,000 ريال
محمدعلي ر (70900)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-442-97-67
16,200,000 ريال
محمد ميثم ر (30548)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-549-6-549
30,000,000 ريال
حسين ح (27006)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-534-17-08
13,000,000 ريال
محمد حسن م (38303)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-534-17-09
13,125,000 ريال
محمد حسن م (38303)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-900-4006
33,250,000 ريال
عبداله و (20021)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-958-80-61
3,630,000 ريال
سعيد م (25371)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-958-80-62
3,465,000 ريال
سعيد م (25371)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-958-80-63
3,465,000 ريال
سعيد م (25371)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-958-80-64
3,465,000 ريال
سعيد م (25371)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-112-53-16
16,900,000 ريال
محمد ف (79180)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-17-20-426
8,750,000 ريال
امان ا (71027)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-100-2200
73,000,000 ريال
عليرضا ا (10482)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-112-51-80
10,350,000 ريال
رضا ق (07455)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-14-50-714
16,461,000 ريال
محسن ع (56355)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-141-15-69
16,300,000 ريال
بهرنگ خ (98090)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-114-0000
90,000,000 ريال
Ardalan R (01012)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-111-98-99
142,500,000 ريال
فهيمه ب (10711)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-171-26-24
16,800,000 ريال
ميلاد ق (44447)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-131-75-50
14,000,000 ريال
احسان گ (17453)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
سیم کارتهای اعتباري
0919-105-2222
13,122,222 ريال
بهمن ب (88485)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-498-7777
11,361,111 ريال
همه جان خ (45568)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج