• توجه: تمامی پرداختها فقط با کارت یا حساب بانکی صاحب اکانت قابل انجام می باشد.