• امکان ثبت نام مشتریان حقوقی (شرکتها و سازمانها)
 • مدارک مورد نیاز جهت بارگزاری:

  • اساسنامه
  • روزنامه رسمی
  • آگهی آخرین تغییرات
  • کد اقتصادی
  • شناسه ملی
  • شماره ثبت
  • معرفی نماینده به همراه آپلود معرفی نامه بر روی سربرگ شرکت با مهر شرکت
  • گواهی امضا صاحبان امضا ثبت شده در دفتر اسناد رسمی و ارسال اصل آن به آدرس دفتر تهران (سعادت آباد، پائین تر از میدان کاج، خ کیان۱۳، پ۲، کدپستی:۱۴۳۴۸۷۵۳۱۱)
  • شماره شبا شرکت
  • شناسنامه و کارت ملی مدیریت عامل یا نماینده
  • شماره همراه مدیریت عامل یا نماینده